คลังเก็บ
ปฎิทิน
กุมภาพันธ์ 2017
พฤ อา
« มิ.ย.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
โฆษณา @RT
ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ผลิตบัณฑิตนักภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพองค์กร และสังคมไทย
คู่มือ ArcGIS 9.3.1 ฉบับภาษาไทย มีขายแล้ว (ศูนย์หนังสือจุฬาฯ / เกษตรฯ / ธรรมศาสตร์ฯ)
หนังสือ...เรียนรู้ระบบภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรม ArcGIS Desktop 9.3.1
คู่มือ ArcGIS 10.1 ฉบับภาษาไทย มีขายแล้ว (ศูนย์หนังสือจุฬาฯ / เกษตรฯ / ธรรมศาสตร์ฯ)
หนังสือ...เรียนรู้ระบบภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรม ArcGIS 10.1 for Desktop
หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สอน วิจัย บริการอบรม และร่วมโครงการวิจัย กับหน่วยงานราชการ และเอกชน

Posts Tagged ‘รูปแบบรายงาน’

 

ให้นักศึกษา Download รูปแบบ (Format) รายงานปัญหาพิเศษ หรือโครงร่างปัญหาพิเศษ ในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานให้ Download และจัดทำให้เป็นรูปแบบตามข้อกำหนดดังนี้

 

รายละเอียดต่างๆ ที่จะต้องส่งเมื่องานเสร็จสมบูรณ์
1. รูปเล่มฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 เล่ม
- สีของปก ให้เป็นสีเดียวกันในทั้งรุ่น
- ดูตัวอย่างได้ที่ภาควิชาฯ

2. ซีดี จำนวน 4 แผ่น ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
2.1 ไฟล์ : เนื้อหาโครงงานปัญหาพิเศษ/สัมมนา ฉบับสมบูรณ์เหมือนตัวเล่มทุกประการ (*.doc และ *.pdf) ให้แบ่งเนื้อหาและการตัง้ ชื่อไฟล์ในการบันทึกข้อมูล ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้

 

ลำดับการแบ่งเนื้อหา (ตัวสะกด ลำดับเนื้อหาและชื่อ
ไฟล์ให้ใช้ตามที่ปรากฏในตัวเล่มและ/หรือสารบาญเป็น
หลัก)

การตัง้ ชื่อไฟล์ .pdf  ภาษาไทย
สำหรับปริญญาตรี

[download Word_RT]

- หน้าปก RT01_หน้าปก
- ชื่อเรื่อง (หน้าที่มีชื่อเรื่องทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) RT02_ชื่อเรื่อง
- หน้าอนุมัติการค้นคว้า RT03_หน้าอนุมัติการค้นคว้าอิสระ
- บทคัดย่อ RT04_ทคัดย่อABSTRACT
- กิตติกรรมประกาศ RT05_กิตติกรรมประกาศ
- สารบาญ RT06_สารบาญ
- สารบาญตาราง RT07_สารบาญตาราง
- สารบาญภาพประกอบ RT08_สารบาญภาพประกอบ
- บทที่ 1 บทนำ RT09_บทที่1
- บทที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง RT10_บทที่2
- บทที่ 3 วิธีการศึกษา RT11_บทที่3
- บทที่ 4 ผลการศึกษา RT12_บทที่4
- บทที่ 5 สรุป RT13_บทที่5
- บรรณานุกรม หรือเอกสารอ้างอิง RT14_บรรณานุกรม
- ภาคผนวก (กรณีที่มี ภาคผนวกมากกว่า 1 ภาค ให้แบ่ง) RT15_ภาคผนวกก
- ประวัติผู้เขียน RT16_ประวัติผู้เขียน

 

ข้อกำหนดเพิ่มเติม: 1) ให้เขียนชื่อ-นามสกุล บนแผ่น CD หรือ DVD  (ไม่ใช้สติ๊กเกอร์ติดบนแผ่นซีดี) และ ใช้กล่องใส่ซีดีแบบบางเท่านั้น

download ตัวอย่างแบบรายงานในรูปแบบ Microsoft Word  [download Word_RT]

template ของไฟล์ Poster ในรูปแบบ PowerPoint [download PPT]

Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes