Posts Tagged ‘อ.ธเนศ วีระศิริ’

สัมมนาวิชาการ “แนวทางการป้องกันน้ำท่วมสำหรับบ้านพักอาศัยในอนาคต การยกบ้านแก้ปัญหาน้ำท่วมได้จริงหรือ?” 21 มค 55

imageสัมมนาวิชาการ  โครงการบริการวิชาการแก่สังคม   “แนวทางการป้องกันน้ำท่วมสำหรับบ้านพักอาศัยในอนาคต การยกบ้านแก้ปัญหาน้ำท่วมได้จริงหรือ?”  เข้าร่วมฟังฟรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน

 

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555

ณ ห้อง S-103 อาคารบร. 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.ศูนย์รังสิต

 

 

 

 

 

08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น. – 12.00 น.

แนวทางการป้องกันน้ำท่วมในอนาคตสำหรับชุมชนและหมู่บ้าน

การตรวจบ้านหลังน้ำลด การซ่อมแซม วิธีการยกบ้าน

โดย อาจารย์ธเนศ วีระศิริ

13.00 น. – 16.00 น.

ให้คำปรึกษา – ซักถามปัญหาเรื่องบ้าน เป็นรายบุคคล

โดย วิศวกรอาสา

 

ท่านใดสนใจ โปรดสำรองที่นั่ง ล่วงหน้า
ติดต่อ 02-564-4440-59 ต่อ 2300, 08-0812-3733, 08-0812-3743

 

จัดโดย….. ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.ศูนย์รังสิต

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
15 visitors online now
14 guests, 1 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps