ติดต่อเรา

LOGO_SS

หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

MSC001

โทรศัพท์
0-2564-4482
0-2564-4440-59 ต่อ 2300,2301,2307

โทรสาร
0-2564-4482

ติดต่อเราผ่านเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/GIS.RT  
ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี
12121
02-5644440-59 ext 2300

02-564-4482

   
บุคคลากร ที่ติดต่อได้ :

รศ. ดร. สุเพชร จิรขจรกุล (หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ)

อาจารย์ณัฐพล จันทร์แก้ว (อาจารย์)

คุณพีระวัฒน์ แกล้ววิการณ์ (นักวิจัย)

คุณสุนันต์ อ่วมกระทุ่ม (เลขาฯ)

คุณสายพิน นพประโคน (ผู้ช่วยเลขาฯ) 

คู่มือ ArcGIS 10.1 ฉบับภาษาไทย มีขายแล้ว (ศูนย์หนังสือจุฬาฯ / เกษตรฯ / ธรรมศาสตร์ฯ)
หนังสือ...เรียนรู้ระบบภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรม ArcGIS 10.1 for Desktop
คู่มือ ArcGIS 9.3.1 ฉบับภาษาไทย มีขายแล้ว (ศูนย์หนังสือจุฬาฯ / เกษตรฯ / ธรรมศาสตร์ฯ)
หนังสือ...เรียนรู้ระบบภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรม ArcGIS Desktop 9.3.1
ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ผลิตบัณฑิตนักภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพองค์กร และสังคมไทย
ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
12 visitors online now
8 guests, 4 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps
โฆษณา @GCOM
ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ผลิตบัณฑิตนักภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพองค์กร และสังคมไทย
Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes