บริการการศึกษา

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ได้จัดให้มีบริการด้านคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน สำหรับค้นคว้าอำนวยความสะดวก สำหรับนักศึกษาในภาควิชา โดยมีบริการดังต่อไปนี้

1. บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. โดยให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล พร้อมซอฟแวร์ต่างๆ บนระบบวินโดวส์จำนวน 20 เครื่อง

2. ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์เฉพาะทาง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท จัดเตรียมซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ และ Opensource สำหรับงานเฉพาะทาง ทางด้านระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อให้บริการการเรียนการสอนและการฝึกฝนทักษะความชำนาญทางคอมพิวเตอร์ดังต่อไปนี้

  • ซอฟท์แวร์รีโมทเซนซิง Remote Sensing Software

    ให้บริการ และให้คำปรึกษา ด้านโปรแกรมรีโมทเซนซิง เพื่อการประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม และภาพถ่ายทางอากาศ ด้วยโปรแกรม ERDAS IMAGINGE, ENVI (20 users) และ PCI Geomatica (25 Users)

  • ซอฟท์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Geographic Information Systems (GIS)

    ให้บริการ และให้คำปรึกษา ด้านโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการประมวลผลข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เชิงแผนที่ด้วยโปรแกรม PC ArcView 3.2 (20 users) โปรแกรม ArcGIS Desktop : ArcView (30 users) พร้อม Extension 3D Analyst, Spatial Analyst และ Network Analyst และโปรแกรม MapInfo Professional (30 users)

  • ซอฟท์แวร์ Opensource ด้านระบบภูมิสารสนเทศ

    ให้บริการ และให้คำปรึกษา โปรแกรม Opensource เพื่อสนับสนุนงานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อให้ท้องถิ่นในชุมชน ชนบท ได้ใช้ฐานข้อมูล GIS ได้ เช่น QGIS, MapWindows เป็นต้น

vlcsnap-2013-01-05-22h18m04s92 songkla_rs

คู่มือ ArcGIS 10.1 ฉบับภาษาไทย มีขายแล้ว (ศูนย์หนังสือจุฬาฯ / เกษตรฯ / ธรรมศาสตร์ฯ)
หนังสือ...เรียนรู้ระบบภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรม ArcGIS 10.1 for Desktop
คู่มือ ArcGIS 9.3.1 ฉบับภาษาไทย มีขายแล้ว (ศูนย์หนังสือจุฬาฯ / เกษตรฯ / ธรรมศาสตร์ฯ)
หนังสือ...เรียนรู้ระบบภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรม ArcGIS Desktop 9.3.1
ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ผลิตบัณฑิตนักภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพองค์กร และสังคมไทย
ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
13 visitors online now
9 guests, 4 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps
โฆษณา @GCOM
ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ผลิตบัณฑิตนักภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพองค์กร และสังคมไทย
Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes