51อบรม_โรงพยาบาลระยอง

โครงการ การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการเฝ้าระวังอุบัติภัยและการเฝ้าระวังอุบัติภัยและการควบคุมโรค
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในระบบ GIS
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สามารถพัฒนางานโดยสามารถประยุกต์ใช้ระบบ GIS ในการวางแผนการทำงาน
ผู้เข้ารับการอบรม : ประมาณ 20 คนสถานที่อบรม : โรงพยาบาลระยอง
วันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2551
ศูนย์รักษาพิษสารเคมีอันตรายภาคตะวันออก
ที่อยู่โรงพยาบาลระยอง 138 ต.ท่าประดู่ ถ. สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000

Comments are closed.

คู่มือ ArcGIS 10.1 ฉบับภาษาไทย มีขายแล้ว (ศูนย์หนังสือจุฬาฯ / เกษตรฯ / ธรรมศาสตร์ฯ)
หนังสือ...เรียนรู้ระบบภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรม ArcGIS 10.1 for Desktop
คู่มือ ArcGIS 9.3.1 ฉบับภาษาไทย มีขายแล้ว (ศูนย์หนังสือจุฬาฯ / เกษตรฯ / ธรรมศาสตร์ฯ)
หนังสือ...เรียนรู้ระบบภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรม ArcGIS Desktop 9.3.1
ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ผลิตบัณฑิตนักภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพองค์กร และสังคมไทย
ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
13 visitors online now
10 guests, 3 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps
โฆษณา @GCOM
ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ผลิตบัณฑิตนักภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพองค์กร และสังคมไทย
Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes