51อบรม_โรงพยาบาลระยอง

โครงการ การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการเฝ้าระวังอุบัติภัยและการเฝ้าระวังอุบัติภัยและการควบคุมโรค
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในระบบ GIS
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สามารถพัฒนางานโดยสามารถประยุกต์ใช้ระบบ GIS ในการวางแผนการทำงาน
ผู้เข้ารับการอบรม : ประมาณ 20 คนสถานที่อบรม : โรงพยาบาลระยอง
วันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2551
ศูนย์รักษาพิษสารเคมีอันตรายภาคตะวันออก
ที่อยู่โรงพยาบาลระยอง 138 ต.ท่าประดู่ ถ. สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000

Comments are closed.

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
18 visitors online now
16 guests, 2 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps