ตรวจสอบระยะทางด้วย GIS ของกรมทางหลวง

imageวันนี้ทางเว็บมาสเตอร์ ขอนำเสนอ GIS on Internet ที่เป็นประโยชน์สำหรับ ราชการ หรือเอกชน เพื่อขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างจังหวัด
โดยตรวจสอบระยะทางจากเวบไซต์กรมทางหลวง  ที่ใช้อ้างอิงในการขออนุมัติงบประมาณเงินชดเชยในการนำพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ ที่ใช้ตรวจสอบระยะทางในการเดินทางได้ที่

http://gisweb.doh.go.th/doh/download/index.php

 

วิธีการใช้ โดยเลือกระยะทางต้นทาง-ปลายทาง ให้เลือกจังหวัด และอำเภอ ที่ท่านอยู่ (เป็นต้นทาง) แล้วเลือก จังหวัด และอำเภอ ที่ท่านประสงค์เดินทางไป (ปลายทาง) คลิกคำนวณระยะทาง
เมื่อได้ระยะทางแล้วสั่งให้พิมพ์หน้า homepage มาเป็นเอกสารแนบประกอบการขออนุมัติ
และการคำนวณเงินชดเชยให้นำระยะทางที่ได้คูณ 2 (ไป-กลับ) และคูณ 4 บาท (อัตราเงินชดเชยฯ)  ผลลัพท์ที่ได้คือจำนวนเงินชดเชยฯ ที่ได้รับ พอจะใช้ได้นะครับ

 

 

ยกเว้นในกรณีที่สอบถามระยะทาง จากสถานที่เฉพาะ ที่ระบุเจาะจง
ไม่มีในเว็บกรมทางหลวง ก็จะตอบคำถามให้บ้าง
ในกรณีที่ ทีมงานสะดวก อาจจะล่าช่าไม่ทันใจ
ก็ต้องหาวิธีคำนวณระยะทางด้วยวิธีอื่นไปพลางก่อนนะครับ

ขอบคุณครับ

55 Responses to “ตรวจสอบระยะทางด้วย GIS ของกรมทางหลวง”

 • นางธิดารัตน์ สวามิชัย:

  ขอตรวจสอบระยะทางจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ถึง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร เพื่อประกอบการเบิกค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำในราชอาณาจักร โดยจะออกเดินทางในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

 • นางธิดารัตน์ สวามิชัย:

  นางธิดารัตน์ สวามิชัย :ขอตรวจสอบระยะทางจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ถึง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร เพื่อประกอบการเบิกค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำในราชอาณาจักร โดยจะออกเดินทางในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

 • ข้อมูลน่าสนใจมากครับอาจารย์…

  ผมเองก็ทำเกี่ยวกับแผนที่ระบบไฟฟ้า เว็บไซต์อาจารย์มีความรู้พื้นฐานที่น่าสนใจมากครับ

 • อนงค์ เปล่งปลั่ง:

  อ.เมืองจ.เชียงใหม่
  อ.เมือง จ.นครสวรรค์

 • นางขวัญใจ ปัญญชุณห์:

  สอบถามระยะทางจาก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ถึง โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ชลบึรี กี่กิโลเมตร

 • จิน:

  ขอตรวจสอบระยะทางจาก อบต.เต่างอย จังหวัดสกลนคร ถึง อบต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร เพื่อคำนวณระยะทางกับน้ำมันเชื้อเพลิง

 • จิน:

  ขอตรวจสอบระยะทางจาก ตำบลจันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร ถึง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อคำนวณระยะทางในการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล

 • นายจักรพงศ์ อภิไตรสูงเนิน:

  ขอสอบถามระยะทาง จากเทศบาลตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ถึง เทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบการเบิกค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำในราชอาณาจักร โดยจะออกเดินทางในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ขอบคุณครับ

 • เอ:

  สอบถามระยะทาง
  1.จาก อบต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ถึง โรงแรมเวลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม กี่กิโลเมตร

  2.จากอำเภอไทรโยค ถึง โรงแรมเวลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม กี่กิโลเมตร

 • ฏังกบดี สอดส่อง:

  สอบถามระยะทางจากอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ไปถึงอำเภอหาดใหญ่

 • เจี๊ยบ:

  สอบถามระยะทาง
  1.จากอำเภอบ้านสร้าง ถึง โรงแรม อะเดรียติกพาเลช กรุงเทพมหานคร กี่กิโลเมตร

 • รุ่ง:

  เริ่มต้น บ้านตาชู ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา ถึง โรงแรงแก่นอินทร์ จ.ขอนแก่น

 • ชุมพล โพธ์อ่อง:

  อ.เมือง จ.นครสวรรค์
  อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 • ชุมพล โพธ์อ่อง:

  จาก ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ถึงโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 • ในกรณีที่ต้องการทราบระยะทาง จาก ตำแหน่ง อำเภอใด ไปอำเภอใด
  สามารถวิเคราะห์ระยะทางได้จากข้อมูลข้างต้น
  เช่น อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ไปยัง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  ระยะทางโดยประมาณ: 448.6 กิโลเมตร
  (ประเด็นนี้ จะไม่ตอบคำถามให้เพราะท่านสามารถคลิกสอบถามได้โดยตรงจากเว็บกรมทางหลวงฯ ซึ่งไม่ได้มีส่วนใด้ส่วนเสียกับเว็บ gis2me.com ครับ ตามที่อยู่ด้านล่าง )
  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่องานบริการ
  กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม โทร. 02-354-6668-76 ต่อ 2605

  ยกเว้นในกรณีที่สอบถามระยะทาง จากสถานที่เฉพาะ ที่ระบุเจาะจง
  ไม่มีในเว็บกรมทางหลวง ทางทีมงานจีไอเอสทูมี ก็จะตอบคำถามให้บ้าง
  ในกรณีที่ ทีมงานสะดวก อาจจะล่าช่าไม่ทันใจ
  ก็ต้องหาวิธีคำนวณระยะทางด้วยวิธีอื่นไปพลางก่อนนะครับ หรือสอบถามไปที่เว็บมาสเตอร์ของกรมทางหลวงนะครับ

  ขอบคุณครับ
  ทีมงานเว็บมาสเตอร์ gis2me.com

 • นายสุขาติวุฒิ วงษ์จิ:

  ระยะทางจากท่ีว่าการอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ถึงสถาบันพับุคลากรท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี (ซอยคลองหลวง 8)

 • khullapas:

  ใช้ ดูรายละเอียดใน http://www.dxplace.com สิ แน่นอนที่สุดจ๊ะ

 • นายชำนาญ สีห์โคตร์:

  ขอทราบระยะทางจาก อบต.รังแร้ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ถึง โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ นาจอมเทียน สัตหีบ จ.ชลบรี ครับผม

 • ส.ต.ท.ชุมพล โพธ์ิอ่อง:

  ขอทราบระยะทางจาก อบต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ถึง โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ นาจอมเทียน สัตหีบ จ.ชลบุรี ครับ

 • ชุมพล โพธ์ิอ่อง:

  ขอทราบระยะทางจาก อบต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ ถึงโรงแรมแอมบาสเดอร์ นาจอมเทียน สัตหีบ จ.ชลบุรี ครับ

 • สุณัฐพงศ์:

  อยากให้บอกระยะห่างระหว่างตำแหน่ง โดยการป้อนค่าพิกัดลงไป

 • sureerat_l:

  เนื่องจากหน่วยงานจัดอบรมและจะเบิกจ่ายค่าพาหนะให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จึงขอรบกวนระยะทาง(ทางหลวง)ดังนี้
  เริ่มต้นจากอ.สุไหงโก-ลก ถึง อ.แว้ง
  เริ่มต้นจากอ.สุไหงโก-ลก ถึง อ.สุไหงปาดี
  เริ่มต้นจากอ.สุไหงโก-ลก ถึง อ.สุคิริน
  เริ่มต้นจากอ.สุไหงโก-ลก ถึง อ.รือเสาะ
  เริ่มต้นจากอ.สุไหงโก-ลก ถึง อ.ศรีสาคร
  เริ่มต้นจากอ.สุไหงโก-ลก ถึง อ.ตากใบ
  เพื่อนำมาคำนวณค่ะ….ขอบคุณมากๆค่ะ

 • sureerat_l:

  sureerat_l:
  ความเห็นของคุณกำลังรอตรวจสอบ

  เมษายน 21, 2012 ที่ 11:01 am
  เนื่องจากหน่วยงานจัดอบรมรุ่นที่ 2 และจะเบิกจ่ายค่าพาหนะให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จึงขอรบกวนระยะทาง(ทางหลวง)ดังนี้
  เริ่มต้นจากอ.เมืองนราธิวาส ถึง อ.ยี่งอ
  เริ่มต้นจากอ.เมืองนราธิวาส ถึง อ.จะแนะ
  เริ่มต้นจากอ.เมืองนราธิวาส ถึง อ.ระแงะ
  เริ่มต้นจากอ.เมืองนราธิวาส ถึง อ.เจาะไอร้อง
  เริ่มต้นจากอ.เมืองนราธิวาส ถึง อ.บาเจาะ

  เพื่อนำมาคำนวณค่ะ….ขอบคุณมากๆค่ะ

 • นิศา:

  ขอตรวจสอบระยะทางจาก รพ.ตากสินมหาราช ถึง รพ.ธนบุรี เพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่ารถพยาบาลส่งผู้ป่วยค่ะ ซึ่งได้เข้าไปที่สอบถามระยะทางของกรมทางหลวงแล้ว จาก อ.เมือง จ.ตาก ถึง บางกอกน้อย กทม. ได้ 414.67 กม. จะได้เปรียบเทียบกันว่าควรใช้ระยะทางไหนดี รบกวนด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

 • เอนก จินดาหลวง:

  ขอทราบระยะทางจากอำเภอเมืองแพร่ ถึงอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 • อาร์ม:

  จากยะลาไปเบตง

 • เอนก:

  สอบถามระยะทางจาก อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ถึง เขตบางกระปิ กรุงเทพฯ

 • ร.ต.ต.กฤษฎินทร์ กันไชยา:

  ขอตรวจสอบระยะทางประกอบการขอเบิกค่าขนย้าย จาก กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๒ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ต.หนองปรือ อ.บางพลี จว.สมุทรปราการ ถึง ตำบลเมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จว.หนองบัวลำภู ระยะทางประมาณกี่ กิโลเมตร

 • นายสมควร สามาอาพัฒน์:

  อยากทราบระยะทางจากจังหวัด ยโสธร ถึงจังหวัดนครสวรรค์ ที่สั้นที่สุด

 • บุญมาตา ทับศฤงฆรา:

  สอบถามระยะทางจาก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ถึง โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพ กี่กิโลเมตรคะ
  คำนวณจากกรมทางหลวง คำนวณไม่ได้เลยค่ะ จะนำมาเบิกเงินในการเดินทางไปราชการ ขอบคุณมากค่ะ

 • เริ่มต้นจากอบต.ตะเคียนทอง จ.สุราษฎร์ธานี ถึง อบต.จอเบาะอ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

 • ปาณิสรา:

  ขอทราบระยะทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
  ถึง โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ
  เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการด้วยคะ

 • ระยะทางจากอำเภอเมืองราชบุรีถึงอำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ เท่าไรครับ

 • ชัยณรงค์ เกิดคำ:

  ขอทราบระยะทางจากอ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลกถึงสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี

 • กนกวรรณ เกตด้วง:

  ขอสอบถามข้อมูลระยะเพื่อใช้ในการเบิกค่าขนย้าย
  จาก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ถึง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
  จาก อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ถึง อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

 • จันทนา:

  ขอทราบระยะทางอยุธยา-สุพรรณบุรี

 • แสงหล้า คำเมืองใจ:

  ขอสอบถามข้อมูลระยะเพื่อใช้ในการเบิกค่าพาหนะ
  จากโรงพยาบาลสวนปรุง จ.เชียงใหม่ ถึง โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก

 • ปภาดา:

  สอบถามระยะทางจากสายบุรีจังหวัดปัตตานีถึงอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี

 • ประไพ:

  ขอสอบถามข้อมูลระยะทางเดินทางจากบางแสน อ.เมืองชลบุรี ต.แสนสุข มายังนิคมอมตะนคร ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี

 • บุญมาตา:

  สอบถามระยะทางจาก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ถึง โรงแรมเวล นครปฐม กี่กิโลเมตรคะ จะนำมาเบิกเงินในการเดินทางไปราชการ ขอบคุณมากค่ะ

 • อุรา:

  สอบถามระยะทางจากอำเภอศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ถึง อำเภอขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ กี่โลเมตรคะ

 • chaiwat petfai:

  สอบถามระยะทางจาก อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ถึง ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร
  จะนำมาเบิกเงินในการเดินทางไปราชการ ขอบคุณมากครับ

 • noi:

  ขอทราบระยะทางจาก ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ถึง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ กี่กิโลเมตรคะ

 • รัตนชัย:

  สอบถามระยะทางจาก อำเภอเมือง จ.ปทุมธานี ถึง อำเภอ พัฒนานิคม จ.ลพบุรี กี่กิโลเมตรครับ ขอบคุณครับ

 • สอบถามระยะทางจากลาดกระบังไปทางสี่แยกบางนาไปถึงปากน้ำหน่อยค่ะว่ารวมระยะทางเท่าไร

 • TK:

  สอบถามระยะทางจาก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ถึง เขตบางรัก กรุงเทพฯ
  เพื่อเบิกค่าขนย้ายไปปฏิบัติราชการ ขอบคุณค่ะ

 • วิลาวัลย์:

  ขอทราบระยะทางระหว่าง อบต.ผักแพว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ถึง อบต.โพนเขวา อำเภอเมือง จ.ศรีสะเกษ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่าขนย้าย ฯ

 • นายนิรุตติ์ ดุษณีย์:

  ขอทราบระยะทางจากเขื่อนศรีนครินทร์ ถึง เขื่อนขุนด่านปราการชล
  เขื่อนศรีนครินทร์ ถึง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
  เขื่อนศรีนครินทร์ ถึง เขื่อนแม่กลอง จ.กาญจนบุรี
  เพื่อใช้ในการเบิกชดเชยค่าพาหนะเดินทางครับ ขอบคุณครับ

 • สมชัย:

  ขอสอบถามระยะทางจากอําเภอถ้ําพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงวัดประดิษฐารามอำเภอ ทุ่งใหญ่กี่กิโลเมตรครับ

 • พรณัชนก ธนกฤติเดช:

  สอบถามระยะทาง
  1.จากอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ถึง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
  2.เริ่มต้นเดินทางจากอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ไปอำเภอเมืองนครราชสีมา และไปอำเภอเมืองฯจังหวัด
  ขอนแก่น และจากอำเภอเมืองขอนแก่น ไปถึงอำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
  ขอบคุณค่ะ

 • ณิตศารัตน์:

  ขอสอบถามระยะทางเริ่มจาก เขตสวนหลวง ถนนพัฒนาการ กทม.
  ถึง ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทางกี่กิโลเมตรค่ะ

 • สลกบาตร:

  ระยะทางจากโรงเรียนสลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ถึง บริษัทเอเชีย แอร์พอร์ท โฮเต็ล จำกัด กี่กิโลค่ะ จะใช้ประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

 • อนุสรณ์:

  ระยะทางจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถึงอ.ปากช่อง นครราชสีมา

 • naiyana:

  เรียนท่านฝ่ายกรมทางหลวง

  ขอทราบระยะทาง จากอำเภอช้างคลาน โรงแรมแม่ปิงเชียงใหม่ ไปอำเภอเมืองเชียงราย มหาวิทยาราชภัฏ กี่กิโลเมตรคะ?

  แอนนา

 • ขอทราบระยะทางจากอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ไปที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ นาจอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

Leave a Reply

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
15 visitors online now
13 guests, 2 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps