สทอภ.เชิญประชุม วิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2553

สำนักงานพัฒนา เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. (GISTDA) ร่วมกับสมาคมวิชาชีพ ได้แก่ กรมแผนที่ทหาร สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมการสำรวจและการแผนที่ สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย สมาคมการแผนที่แห่งประเทศไทย และสมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย กำหนดจัดประชุม วิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2553 :geoinfotech2010 ภาย ใต้ชื่องานว่า “1 ทศวรรษ สทอภ.กับการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศไทย” ใน ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2553 ณ อิมแพ็ค คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี

สทอภ. ขอเชิญท่านและผู้สนใจที่เกี่ยวข้อง ส่งบทความ ร่วมแสดงนิทรรศการ และเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดเท่าที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อร่วมประชุมวิชาการฯ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

เว็บไซต์การประชุม http://mapgeo.gistda.or.th

สถาบันพัฒนาองค์ความ รู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ : IGKD
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA
กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : MOST

Leave a Reply

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
7 visitors online now
4 guests, 3 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps