Archive for the ‘เรียนรู้-ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์’ Category

กรมอุตุนิยมวิทยาจัดทำแผนที่แสดงอุณหภูมิสภาพอากาศ

แผนที่ แสดงอุณหภูมิสภาพอากาศ ณ จุดใดของประเทศไทย
ให้ใช้นิ้ว click ไปที่ปุ่มสีเขียวในแผนที่ ก็จะทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทันที 

กด>> http://119.46.126.50/web/main/index.asp

#กรมอุตุนิยมวิทยา

         

การเรียกแผนที่ Google Earth มาใช้งานใน ArcGIS

การเรียกแผนที่ Google Earth มาใช้งานใน ArcGIS

Synchronize ArcGIS with Google Earth

http://en.acolita.com/synchronize-arcgis-arcmap-10-with-google-earth.html

 

เปรียบเทียบกันระหว่าง ArcGIS กับ QGIS

ต่างประเทศ ได้เขียนวิธีการ เปรียบเทียบกันระหว่าง ArcGIS กับ QGIS
ตามแต่ละฟังก์ชั่น (แต่อาจจะใช้ประกอบได้บางประเด็น เพราะเหมือนจะไม่ถูกต้องในทุกประเด็น) พอให้เป็นแนวทางไว้วิเคราะห์ และสังเคราะห์กันเอา อย่าเชื่อ แต่ต้องทดลองใช้งานเอง แล้วจะรู้จักโปรแกรมแต่ละชนิดมากขึ้น

http://gisgeography.com/qgis-arcgis-differences/ 

ชั้นข้อมูล GIS จาก FGDS by GISTDA

ชั้นข้อมูล GIS จาก FGDS by GISTDA

http://ows.gistda.or.th/geoserver/web/?wicket%3AbookmarkablePage=%3Aorg.geoserver.web.demo.MapPreviewPage

เรียนรู้เทคนิคการทำ Story Map Tour จากต่างประเทศ

เรียนรู้เทคนิคการทำ Story Map Tour จากต่างประเทศ

https://learn.arcgis.com/en/projects/get-started-with-story-maps/

ตัวอย่าง

แผนที่ระบบติดตามการบุกรุกทำลายป่า และควบคุมไฟป่า

แผนที่ระบบติดตามการบุกรุกทำลายป่า และควบคุมไฟป่า

http://protection.forest.go.th/gis/index.php?m=0

 

การเขียนรหัสเพื่อดึง Service จาก ArcGIS online

การเขียนรหัสเพื่อดึง Service จาก ArcGIS online

https://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services

แผนที่บน openstreetmap เพื่อใช้งาน

แผนที่บน openstreetmap อย่างละเอียดเลย
ใช้เหมือนกับ Google Street map ได้ เช่นเดียวกัน

https://www.openstreetmap.org/#map=15/14.0732/100.5991

 

การให้บริการแผนที่การเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์

กองบริการการเดินเรือ ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ 
- การแจ้งเตือนภัยพิบัติทางทะเลที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำและออกประกาศชาวเรือ
- ให้บริการแผนที่และบรรณสารการเดินเรือ
- การบริการด้านการเดินเรือและเวลามาตรฐาน

หมายเลข 0 ครอบคลุมพื้นที่ 2 ฝั่งขึ้นไป(5)
หมายเลข 1 ครอบคลุมพื้นที่ฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย(32)
หมายเลข 2 ครอบคลุมพื้นที่ฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย(26)
หมายเลข 3 ครอบคลุมพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน(20)

http://www.navigationsupport.com/newpro-1.html

สืบค้นแผนที่ 1:4000

 ระบบสืบค้น แผนที่แนวเขตตำบล-เทศบาล/ ระวางภาพถ่ายจากดาวเทียม/ ระวางภาพถ่ายทางอากาศ/ระวางที่ดิน มาตราส่วน 1: 4000


http://www.ajarnveerapong.com/rawang_gis/rawanggis.php

ระบบเผยแพร่ข้อมูลรูปแปลงที่ดิน ของกรมที่ดิน

ระบบเผยแพร่ข้อมูลรูปแปลงที่ดิน ของกรมที่ดิน
ส่วนระบบงานคอมพิวเตอร์(ด้านแผนที่) สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดิน
ปัจจุบันมี 54 จังหวัด 24 ล้านแปลง
ดังรายละเอียดลิงค์ http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/images/provinces.jpg 
เข้าสู่ระบบโดยลิงค์
http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/

         

กรมทางหลวง จัดทำระบบติดตามการเคลื่อนตัวจราจรCCTV

กรมทางหลวง จัดทำระบบติดตามการเคลื่อนตัวจราจร
 สามารถดูความเคลื่อนตัวการจราจร ทางมือถือได้
โดยไปที่
http://bmm2.doh.go.th/ems 

เมื่อเจอรูปกล้อง แตะที่กล้องได้เลย ท่านจะเห็นการจราจร ทั่วจุดต่างๆเป็นปัจจุบัน

CAI เรียนรู้ QGIS v.2.6 (ผ่าน Youtube)

หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (GCOM) ได้พัฒนาสื่อสนับสนุนการสอนพื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  ด้วยโปรแกรม Quantum GIS (QGIS) v. 2.6
บันทึกเป็นวีดีโอคลิปตอนสั้นๆ สำหรับผู้สนใจศึกษาด้วยตนเอง
ทางทีมงานได้ตัดต่อขึ้น Youtube ซึ่งสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงได้ทางอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

สื่อชุดนี้ได้ใช้ประกอบการฝึกอบรมในหลายๆ แห่ง และครูภูมิศาสตร์เพื่อใช้ประกอบการสอนนักเรียนมัธยมศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยสายภูมิศาสตร์ใช้ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

ทางหน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นยินดีเป็นอย่างยิ่ง หากท่านได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม 
และห้ามนำไปใช้ในเชิงการค้าโดยเด็ดขาด ต้องได้รับความยินยอมจากหน่วยวิจัยฯ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

ขอบคุณที่ติดตามผลงานหน่วยวิจัยฯ ครับ

 

QGIS รวมทุกตอนใน Youtube

http://www.youtube.com/playlist?list=PLCHOThJWrXeVjbzDGM7KfjYi-tPP6oKGX

ประกอบด้วยเนื้อหา 10 ตอน
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 1 ภาพรวมเบื้องต้น       
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 2 RASTER DISPLAY   
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 3 Add Excel XY to Point
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 4 VECTOR DATA
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 5 การตรึงพิกัด GEOREFERENCE
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 6 การนำเข้าข้อมูล POINT
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 7 การนำเข้าข้อมูล LINE
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 8 การนำเข้าข้อมูล POLYGON
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 9 การจัดทำแผนที่ LAYOUT MAP
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 10 Basic GIS ANALYSIS

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
7 visitors online now
6 guests, 1 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps