Archive for the ‘เรียนรู้-ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์’ Category

CAI เรียนรู้ QGIS v.2.6 (ผ่าน Youtube)

หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (GCOM) ได้พัฒนาสื่อสนับสนุนการสอนพื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  ด้วยโปรแกรม Quantum GIS (QGIS) v. 2.6
บันทึกเป็นวีดีโอคลิปตอนสั้นๆ สำหรับผู้สนใจศึกษาด้วยตนเอง
ทางทีมงานได้ตัดต่อขึ้น Youtube ซึ่งสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงได้ทางอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

สื่อชุดนี้ได้ใช้ประกอบการฝึกอบรมในหลายๆ แห่ง และครูภูมิศาสตร์เพื่อใช้ประกอบการสอนนักเรียนมัธยมศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยสายภูมิศาสตร์ใช้ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

ทางหน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นยินดีเป็นอย่างยิ่ง หากท่านได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม 
และห้ามนำไปใช้ในเชิงการค้าโดยเด็ดขาด ต้องได้รับความยินยอมจากหน่วยวิจัยฯ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

ขอบคุณที่ติดตามผลงานหน่วยวิจัยฯ ครับ

 

QGIS รวมทุกตอนใน Youtube

http://www.youtube.com/playlist?list=PLCHOThJWrXeVjbzDGM7KfjYi-tPP6oKGX

ประกอบด้วยเนื้อหา 10 ตอน
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 1 ภาพรวมเบื้องต้น       
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 2 RASTER DISPLAY   
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 3 Add Excel XY to Point
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 4 VECTOR DATA
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 5 การตรึงพิกัด GEOREFERENCE
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 6 การนำเข้าข้อมูล POINT
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 7 การนำเข้าข้อมูล LINE
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 8 การนำเข้าข้อมูล POLYGON
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 9 การจัดทำแผนที่ LAYOUT MAP
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 10 Basic GIS ANALYSIS

หนังสือ "เรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS 10.1 for Desktop" วางตลาดแล้ว ใช้งานได้ทั้ง เวอร์ชั่น 10.1 และ 10.2

เรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS 10.1 for Desktop ครอบคลุมทั้ง 10.0,  10.1 และ 10.2 และเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นมาก เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และผู้ใช้งานระดับกลาง และหน้าต่างของโปรแกรมแตกต่าง ชุดคำสั่งอยู่คนละส่วนกับเวอร์ชั่นเก่า ดังนั้นเหมาะสำหรับผู้ใช้โปรแกรมรุ่น 10.0, 10.1 และ10.2

arcgis101edit2
 

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์  ดร.สุเพชร จิรขจรกุล
ISBN 978-616-305-579-8
ปีพิมพ์ : 1 / 2555
ขนาด (w x h) : 18.415 cm x 26.035 cm หนา : 4.25 cm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 984 หน้า
ราคาปกติ : 470 บาท

ซื้อหนังสือในรูปแบบสมาชิกแต่ละศูนย์หนังสือมีส่วนลดตามเงื่อนไขของแต่ละแห่ง

 

วางขายที่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา http://www.chulabook.com
หรือสั่งผ่านเว็บไซต์ของศูนย์หนังสือจุฬาฯ จัดส่งทั่วประเทศ
[ arcgis 10.1 book]
ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) [website]
ร้านหนังสือ SE-ED BOOK [ SE-ED website]
ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต และท่าพระจันทร์) [website]
สั่งซื้อผ่านทาง   email : arcgisbook@gis2me.com

ราคาเล่มละ  420 บาท รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน
ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
(มีส่วนลดเพิ่ม หากสั่งซื้อจำนวนมากเพื่อจัดฝึกอบรม ให้ราคาพิเศษ)
ARCGIS031edit_order3

 

หรือทางช่องทางธนาคารที่สะดวกตาม LIST นี้ครับ

และท่านสามารถติดตามพัสดุลงทะเบียนได้จากเว็บไซต์บริการไปรษณีย์ไทยที่

http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx

image6

ซื้อด้วยตนเองที่ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท อาคารบร. 5 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เล่มละ 380 บาท 

 

 

Read the rest of this entry »

Thai GIS User Conference ครั้งที่ 18 ฟรี

 

ประกาศๆ!! สัมมนาดีๆ สำหรับชาว ArcGIS ค่าาา…

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคมนี้.. ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน "Thai GIS User Conference ครั้งที่ 18" ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่

…มาอัพเดททุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ GIS และพบกับการเปิดตัวซอฟต์แวร์ ArcGIS 10.2 เวอร์ชั่นล่าสุดครั้งแรก ที่นี่!!

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ที่http://www.esrith.com/th/tuc/index.html

อบรมArcGIS 10.1 สำหรับศิษย์เก่าฟรี

25560612-132705.jpg

 

เรียนเชิญศิษย์เก่าภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ทุกรุ่นที่สนใจ ทบทวนและปรับความรู้ และเรียน ArcGIS10.1

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556
เวลา 9.00 – 16.00 น.

"ทบทวน ความรู้ Geo-Informatics และเรียนรู้ ArcGIS 10.1 สำหรับศิษย์เก่าเทคโนโลยีชนบท"

ติดต่อ พี่แอ๊ป พี่สายพิณ 025644482
สำรองที่นั่ง ล่วงหน้า เพื่อกำหนดจำนวนภายในวันศุกร์นี้

อบรม ArcGIS ฟรีที่ ม.สงขลานครินทร์ 16-19 กค. 56

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
(การใช้งานโปรแกรม Arc GIS)
ณ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคใต้
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2556

จำนวนรับสมัคร : 20 คน

รายละเอียดการฝึกอบรม :
• การจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
• การนำเข้าข้อมูล จัดการข้อมูล และการแปลภาพจากภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง
• การใช้เครื่อง GPS ในการสำรวจภาคสนาม
• การจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
• การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการวางแผนจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
• การจัดทำแผนที่
หมดเขตรับสมัคร : 28 มิถุนายน 2556
อบรมฟรี พร้อมอาหารว่างและอาหารกลางวัน พร้อมรับเกียรติบัตร
ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานการใช้งานทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

สนใจติดต่อ 074-286873 (ธัสรา) หรือ dhasara.b@psu.ac.th
** ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมโปรแกรม ARC GIS เท่านั้นนะคะ

เว็บไซต์แสดงผลแผนที่ตำแหน่งที่ตั้งจัดทำโดย DSI

เว็บไซต์แสดงผลแผนที่ตำแหน่งที่ตั้งจัดทำโดย DSI ซึ่งสามารถใช้งานค้นหาตำแหน่งพิกัดในรูปแบบต่างๆ ทำให้ผู้ที่เริ่มใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถใช้งานเบื้องต้นได้อย่างดี และเชื่อมโยงกับแผนที่จาก Bing Map และ Google Map และแผนที่ Shapefile ที่แสดงผลบนโปรแกรม Browser ได้ทีทาง DSI ได้รวบรวมมาเพื่อแสดงผลบนโปรแกรมได้อย่างสะดวก

 

DSI_MAP

 

เข้าสู่เว็บไซต์ของ DSI ได้ตามช่องทางนี้

http://dsi-map.go.th/

คู่มือภาษาไทย ArcGIS 9.3.1 ฉบับปรับปรุง วางตลาดแล้ว

“เรียนรู้ระบบภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรม ArcGIS Desktop 9.3.1 ฉบับปรับปรุง ครอบคลุมทั้ง 9.0, 9.1, 9.2, 9.3 และ 9.3.1 และเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นมาก เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และผู้ใช้งานระดับกลาง

 

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์  สุเพชร จิรขจรกุล
ISBN 978-616-305-420-3
ปีพิมพ์ : 1 / 2555
ขนาด (w x h) : 18.415 cm x 26.035 cm หนา : 4.25 cm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 936 หน้า
ราคาปกติ : 450 บาท
ซื้อหนังสือในรูปแบบสมาชิกแต่ละศูนย์หนังสือมีส่วนลดตามเงื่อนไขของแต่ละแห่ง

 

 

 

 

 

 

วางขายที่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา http://www.chulabook.com
หรือสั่งผ่านเว็บไซต์ของศูนย์หนังสือจุฬาฯ จัดส่งทั่วประเทศ
[ arcgis 9.3.1 book ]
ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) [website]
ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต และท่าพระจันทร์) [website]
สั่งซื้อผ่านทาง email : arcgisbook@gis2me.comราคาเล่มละ  400 บาท รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน

(มีส่วนลดเพิ่ม หากสั่งซื้อจำนวนมากเพื่อจัดฝึกอบรม ให้ราคาพิเศษ)
ARCGIS031edit_order3_thumb[2]

หรือทางช่องทางธนาคารที่สะดวกตาม LIST นี้ครับ

และท่านสามารถติดตามพัสดุลงทะเบียนได้จากเว็บไซต์บริการไปรษณีย์ไทยที่

http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx

image

ซื้อด้วยตนเองที่ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท อาคารบร. 5 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เล่มละ 360 บาท 

 

 

Read the rest of this entry »

แปลงพิกัดระหว่าง Grid UTM และ lat/long บนเว็บWebsite

นัก GIS ใช้เว็บไซต์นี้ แปลงพิกัดภูมิศาสตร์ ระบบ Geographic Coordinate System และ Universal Transverse Mercator (UTM) (Grid Coordinate System) ตามเว็บไซต์นี้

http://home.hiwaay.net/~taylorc/toolbox/geography/geoutm.html

image

เมื่อผู้ใช้งาน GPS ไปออกสำรวจภาคสนาม และได้ค่าพิกัดเป็นระบบ Geographic Corrdiante System มา หรือที่เรานิยมเรียกว่า แลตติจูด ลองกิจูด  ท่านสามารถแปลงไปในระบบ Grid/Projected Coordinate System ได้

สำหรับท่านที่อยากทดลองใช้ ก็เข้าสู่โปรแกรม Google Earth ก็ได้ แล้วอ่านค่าพิกัดแผนที่มา

ในรูปแบบ  decimal degree เช่น 13.75741 100.49001 หรือ  N13.75741 E100.49001

หรือใส่รูปแบบ degree decimal minute เช่น  N 13 45.445 E 100 29.401

 

ขอให้ทุกท่านมีความสนุกกับการทำงานในด้าน GIS ครับ

แปลงพิกัด lat/long เป็น Grid UTM บนเว็บ

วันนี้มาแนะนำ โปรแกรมแปลงพิกัดภูมิศาสตร์ ที่สะดวก บนเว็บไซต์แห่งหนึ่ง

UTMconvert01GPS Coordinate Converter, Maps and Info

http://boulter.com/gps/

เมื่อผู้ใช้งาน GPS ไปออกสำรวจภาคสนาม และได้ค่าพิกัดเป็นระบบ Geographic Corrdiante System มา หรือที่เรานิยมเรียกว่า แลตติจูด ลองกิจูด  ท่านสามารถแปลงไปในระบบ Grid/Projected Coordinate System ได้

สำหรับท่านที่อยากทดลองใช้ ก็เข้าสู่โปรแกรม Google Earth ก็ได้ แล้วอ่านค่าพิกัดแผนที่มา

ในรูปแบบ  decimal degree เช่น 13.75741 100.49001 หรือ  N13.75741 E100.49001

หรือใส่รูปแบบ degree decimal minute เช่น  N 13 45.445 E 100 29.401

 

Read the rest of this entry »

เอกสารประกอบสัมมนาวิชาการ ติดตามเทคโนโลยี ArcGIS v. 10.0

หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ร่วมกับ บริษัท อีเอสอาร์ไอ ประเทศไทย จำกัด จัดโครงการสัมมนาวิชาการ ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2553
DSC_0006     [ รูปกิจกรรมสัมมนา ]

เอกสารประกอบสัมมนาวิชาการ ติดตามเทคโนโลยี ArcGIS v. 10.0  ในหัวข้อเรื่อง 
“แนวโน้มการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วย ArcGIS v.10”

ชุดเต็มสไลด์ [ 20100922-Esri Technology Update.pdf ]

ชุด 6 หน้า ต่อแผ่น [  20100922-Esri Technology Update_6p.pdf  ]

ละติจูด ลองจิจูด

world01thaiคัดลอกจาก : อิสริยา เลาหตีรานนท์ ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ อังคารที่ 20 เมษายน 2553

“เส้นรุ้ง” กับ “เส้นแวง” เป็นคำที่หลายๆ ท่านเคยเรียนในสมัยอยู่โรงเรียน ท่องคำว่า “รุ้งตะแคง แวงตั้ง” และความหมายที่ตรงกันคือ เส้นรุ้งคือละติจูด และเส้นแวงคือลองจิจูด 
  
ราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติศัพท์และให้รายละเอียดของละติจูด ลองจิจูด ไว้ในพจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ไว้ดังนี้

ละติจูด (Latitude) เป็นระยะทางเชิงมุมที่วัดไปตามขอบเมริเดียนซึ่งผ่านGlobe4Kids12532ตำบลที่ตรวจ โดยนับ 0 (ศูนย์) องศา จากเส้นศูนย์สูตรไปทางเหนือหรือใต้ จนถึง 90 องศาที่ขั้วโลกทั้งสอง หรือเป็นมุมแนวตั้งที่ศูนย์กลางโลกระหว่างเส้นรัศมีของโลกที่ผ่านจุดซึ่งเส้นเมริเดียนตัดเส้นศูนย์สูตรกับเส้นรัศมีที่ผ่านตำบลที่ตรวจ

ลองจิจูด (Longitude) เป็นระยะทางเชิงมุมระหว่างเมริเดียนกรีนิช กับเมริเดียนซึ่งผ่านตำบลที่ตรวจซึ่งวัดไปตามขอบของเส้นศูนย์สูตร หรือขอบของเส้นขนานละติจูด หรือเป็นมุมแนวระดับที่แกนโลกในระหว่างพื้นของเมริเดียนกรนิชกับพื้นของเมริเดียนซึ่งผ่านตำบลที่ตรวจ ตามปรกติวัดเป็น องศา ลิปดา และฟิลิปดา โดยนับ 0 (ศูนย์) องศาจากเมริเดียนกรนิชจนถึง 180 องศาไปทางตะวันออกหรือตะวันตกของเมริเดียนกรีนิช

Read the rest of this entry »

การจำลองระดับน้ำท่วม โดยการพัฒนาของ NASA

การจำลองระดับน้ำท่วม โดยการพัฒนาของ NASA ได้จัดทำโปรแกรม simulation ระดับน้ำท่วมถึง ตั้งแต่ 0 ถึง 14 เมตร เราสามารถเลือกจำลองระดับน้ำท่วมถึงได้ และพื้นที่แต่ละทวีป ลองทดสอบระบบดู เผื่อเกิดแนวคิดในการประยุกต์ใช้งานระบบภูมิสารสนเทศในการป้องกันบรรเทาภัยธรรมชาติของประเทศไทย

http://flood.firetree.net/

ArcGIS Diagrammer เครื่องมือจัดการ GeoDatabase

ArcGIS Diagrammer เป็นเครื่องมือ script ที่น่าสนใจตัวหนึ่ง สำหรับเลือกใช้เพื่อสร้าง Geodatabase schema รวมถึงการแก้ไข และวิเคราะห์

Schema จะแสดงเป็นรูปแบบ Diagram เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขโครงสร้างได้สะดวกมากขึ้น (หน้าตาคล้ายคลึงกับการทำงานบน Microsoft Visual Studio)

ArcGIS Diagrammer เป็นเครื่องมือสนับสนุนการแก้ไขโครงสร้างไฟล์ที่ทำงานรูปแบบของ xml ซึ่งไฟล์ xml ในโปรแกรม ArcGIS สามารถสร้างขึ้นโดยคำสั่ง Export ใน ArcCatalog ที่ผู้ใช้ส่งออกมาเป็นไฟล์ XML ได้สะดวก หรือเมื่อแก้ไขเสร็จผู้ใช้นำเข้ามาใช้งานสร้างเป็น Geodatabase ได้ด้วยคำสั่ง Import ไฟล์ xml ได้เช่นกัน

ดูตัวอย่างที่ต่างประเทศได้ทำไว้ในรูปแบบ Video Clip

แหล่งข้อมูล : ArcGIS Diagrammer – Demonstration Video  

 

สำหรับ script ที่จะโหลดเพื่อติดตั้งใช้งาน

http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=15166

คู่มือ ArcGIS 10.1 ฉบับภาษาไทย มีขายแล้ว (ศูนย์หนังสือจุฬาฯ / เกษตรฯ / ธรรมศาสตร์ฯ)
หนังสือ...เรียนรู้ระบบภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรม ArcGIS 10.1 for Desktop
คู่มือ ArcGIS 9.3.1 ฉบับภาษาไทย มีขายแล้ว (ศูนย์หนังสือจุฬาฯ / เกษตรฯ / ธรรมศาสตร์ฯ)
หนังสือ...เรียนรู้ระบบภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรม ArcGIS Desktop 9.3.1
ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ผลิตบัณฑิตนักภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพองค์กร และสังคมไทย
ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
4 visitors online now
2 guests, 2 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps
โฆษณา @GCOM
ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ผลิตบัณฑิตนักภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพองค์กร และสังคมไทย
Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes