Archive for the ‘เรียนรู้-รีโมทเซนซิง’ Category

ฟรีข้อมูลดาวเทียมไทยโชต 2008-2012

GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
แจกฟรี!!! ข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชต … (ปี 2008-2012)
โหลดได้ที่website

http://terminal.gistda.or.th/

thaichote

ข้อมูลจากดาวเทียมธีออส เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในราคาพิเศษ

สทอภ. ประชาสัมพันธ์ การบริการ ข้อมูลจากดาวเทียมธีออส (THEOS) ไปใช้ในสาธารณะประโยชน์ที่ไม่ใช่ในเชิงธุรกิจ
ได้ในราคาพิเศษ สำหรับหน่วยงาน อบต หรือองค์กร ไหนที่สนใจโปรดติดต่อ สทอภ.

คุณสมบัติเบื้องต้น ภาพดาวเทียม THEOS ภาพขาวดำ รายละเอียด 2 เมตร ครอบคลุม 22 ตร กม
ส่วนภาพสี รายละเอียด 15 เมตร ครอบคลุม 90 ตร กม :
http://www.gistda.or.th/gistda_n/index.php/service/84

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตามนี้
http://www.gistda.or.th/gistda_n/index.php/service/181

ฝ่ายบริการข้อมูล คุณเข็มทราย (0214140565)
สำนักบริการและพัฒนาธุรกิจ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
120 หมู่ 3 อาคาร B ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0-2141-4470 โทรสาร 0-2143-9586
e-mail: userservice@gistda.or.th

สทอภ. สนับสนุนข้อมูลRS/GIS พื้นที่เขตอุทกภัยของไทย

image

สทอภ. ได้จัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศ บริเวณที่เกิดอุทกภัยในประเทศ
ทั้งในลักษณะข้อมูลรายวัน และคาดการณ์ล่วงหน้า

รวมทั้งพื้นที่น้ำท่วมในอดีต ซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ที่ http://flood.gistda.or.th นอกจากนี้ ท่านยังสามารถตรวจสอบช่วงเวลาการรับสัญญาณของดาวเทียม RADARSAT-2 ได้จากผังการรับสัญญาณดาวเทียม RADARSAT-2 ประจำปี 2554 ได้ที่ http://www.gistda.or.th/gistda_n/Gallery/html/flood2011/ThRS_plan2011.html

การใช้ข้อมูลดาวเทียมกับสถานการณ์ต่าง ๆ (สทอภ.)

แหล่งข้อมูล การใช้ข้อมูลดาวเทียมกับสถานการณ์ต่าง ๆ จาก สทอภ. ที่สามารถดูรายละเอียดต่างจากลิงค์

สภาวะน้ำท่วม  2545 ถึง 2553
ภาวะแห้งแล้ง  2548 ถึง 2550
ไฟป่า  2550 ถึง 2552
การเปลี่ยนแปลงลำน้ำโขง
ธรณีพิบัติภัย – สึนามิ
พายุไซโคลนนาร์กีส

http://www.gistda.or.th/gistda_n/index.php/gallery-events

ดูภาพถ่ายทางอากาศภัยสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น

 

Japan Earthquake: before and after

ดูภาพถ่ายทางอากาศ ของพื้นที่ประสบภัยสึนามิของประเทศญีปุ่น  ก่อนและหลังเกิดเหตุ ภัยครั้งนี้สร้างความเสียหายทั้งประชาชน จนถึงเศรษฐกิจญี่ปุ่นอย่างมากมาย

ลองเข้าไปดูการรายงานข่าว โดยเลื่อนเมาส์ไปบนภาพถ่ายดาวเทียม แล้วเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา จะเห็นภาพก่อนและหลังประสบภัยสึนามิ

http://www.abc.net.au/news/events/japan-quake-2011/beforeafter.htm
image

ขอแสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสีย ในการเกิดเหตุภัยธรรมชาติครั้งนี้ด้วยครับ

gis2me.com

Update ราคาข้อมูลจากดาวเทียม

สำหรับนักวิจัย นักวิชาการ หน่วยงาน ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากดาวเทียม ให้ติดตามข้อมูลราคาจาก สทอภ. จะได้ซื้อได้ราคาประหยัด เพื่อประโยชน์สูงสุดในการศึกษาวิจัย ต่อไป

 

สทอภ.ปรับลดราคาข้อมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูง QuickBird (0.61 เมตร) , WorldView-1  และ WorldView-2 (0.4x เมตร)  ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป (รายละเอียด)

 

สทอภ.ขอประกาศใช้ราคาข้อมูลจากดาวเทียม Landsat-5และ Landsat-7 ปรับใหม่ ทั้งนี้ราคาข้อมูลเริ่มมีผลตั้งแต่ วันที่ 1พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
และในส่วนของโปรโมชั่นของดาวเทียม Landsat-5 และ Landsat-7 ซึ่งรับสัญญาณก่อน 31 ธันวาคม 2543 มีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป โดยไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุด (รายละเอียด)

ราคาข้อมูลจากดาวเทียม

นักวิจัย และผู้สนใจ ที่จะสั่งซื้อภาพถ่ายจากดาวเทียม ที่ทันสมัย หรือ update มาก เพื่อใช้ในการศึกษาและติดตาม การเปลี่ยนแปลงที่ดิน หรือสภาพการใช้งาน หรือผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และสามารถประเมินผลได้ ด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียม จะสามารถสั่งซื้อได้จากหน่วยงาน สทอภ. (สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ) ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สามารถสั่งซื้อภาพถ่ายได้ ที่ลิงค์ นี้
http://www.gistda.or.th/gistda_n/index.php/service/73

NASA website ใช้ติดตามดาวเทียมที่โคจรรอบโลก

 image การดูข้อมูล 3D simulation ของ NASA
ใช้ดูดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลก ในรูปแบบสามมิติ
และมีเมนูด้านขวา มีให้ศึกษารายละเอียดของการติดตามสภาวะอากาศรอบโลก

ผู้ใช้งานต้องติดตั้งโปรแกรม Unity ซึ่งดาวน์โหลดฟรีได้ทันที่
เมื่อใช้ Internet Explorer เข้าดูเว็บไซต์ข้างล่างนี้
EYES ON THE EARTH 3D

http://climate.nasa.gov/Eyes/eyes.html

NASA วิจัยดาวเทียมสำรวจน้ำมันรั่วที่ฝั่งหลุยส์เซียน่า

NASA วิจัยดาวเทียมสำรวจน้ำมันรั่วที่ฝั่งหลุยส์เซียน่า
Oil moving into Louisiana's coastal wetlands

ภาพถ่ายจากกระสวยอวกาศ Terrra ที่ใช้กล้อง MISR ที่วิเคราะห์ภาพถ่ายได้ 2 มุมมองที่แสดงถึงการกระจายตัวของน้ำมันที่รั่วไหลบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำ ชายฝั่ง Louisiana
แหล่งข้อมูล Image Credit: NASA/GSFC/LaRC/JPL, MISR Team

ภาพถ่ายจากดาวเทียม Terra spacecraft บันทึกในวันที่  24 พฤษภาคม 2010 ด้วยอุปกรณ์ Multi – angle Imaging SpectroRadiometer (MISR) ในการศึกษาได้แสดงถึงการกระจายของน้ำมันที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต ซึ่งมีแหล่งที่รั่วไหลอยู่บริเวณตะวันออกเฉียงใต้ (ขวาล่าง) ของขอบภาพ 

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2010-188

ข้อมูลดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)

ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)

       ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)  ดำเนินงานโดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กรมแผนที่ทหาร และศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและจัดเตรียมข้อมูล การสำรวจโลกผ่านซอฟต์แวร์ NASA World Wind ซึ่งเป็นซอฟแวร์รหัสเปิด ให้ Source Code 

      โดยทีมพัฒนาได้นำเข้าข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ประเทศไทยที่ทันสมัยและมีรายละเอียดสูง รวมทั้งข้อมูล ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของคนไทย

      ข้อมูลที่ใช้ ได้แก่  ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนด์แซทที่บันทึกภาพในปี 2549 ทั่วประเทศไทย, ขอบเขตการ ปกครองระดับจังหวัดและอำเภอ ที่ตั้งอำเภอ , เส้นทางคมนาคม และสถานที่สำคัญอื่นๆ รวมถึงข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียด 2.5 เมตร ทั่วประเทศไทย
      ลักษณะโดดเด่นอีกประการหนึ่งของ ดิจิทัลไทยแลนด์ คือ สามารถทำงานแบบ ออฟไลน์เพื่อให้ผู้ที่ สนใจเรียนรู้ได้เข้าถึงเทคโนโลยีสำรวจโลกจากห้วงอวกาศทุกที่ ทุกเวลาโดยไร้ข้อจำกัดทางอินเตอร์เน็ต

      ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) เป็นสื่อการเรียนรู้ภูมิสารสนเทศในระดับนักเรียนรวมทั้งเผยแพร่เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่ทันสมัย เข้าใจง่าย โดยได้เชื่อมโยงข้อมูลเชิงบรรยาย สถานที่สำคัญต่างๆ เช่น เขื่อน ลักษณะภูมิประเทศและภูมิสัณฐานที่โดดเด่น วัดสำคัญๆ อุทยานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์รวมถึงสามารถจำลอง การบินไปจากจุดที่สนใจไปยังอีกจุดหนึ่งในลักษณะภาพสามมิติเสมือนจริง 

http://digitalthailand.gistda.or.th/

ข่าวดีสำหรับงานวิจัยใช้ภาพรีโมทเซนซิง Terra และ Aqua ในระบบ MODIS

aqua_modis สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ   หรือ  สทอภ. ได้จัดโครงการดีๆ สำหรับนักวิจัย นิสิต นักศึกษา และคณาจารย์จากสถาบันศึกษา "โครงการประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS รายวัน"

โดยในโครงการนี้ สทอภ. ร่วมกับ AIT ในการรับสัญญาณภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS จากดาวเทียม Terra และ Aqua
โดยระบบ MODIS มีจำนวนช่วงคลื่นหลายช่วงคลื่นให้เลือกใช้งานใน resolution รายละเอียดข้อมูล  250 – 1,000 เมตร

         สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ จึงดำเนินการประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS เบื้องต้น เพื่อให้หน่วยงานราชการ สถานการศึกษาและนักวิจัย สามารถนำไปประยุกต์ต่อยอดในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาไฟป่า ปัญหาภัยแล้ง และปัญหาฝุ่นควันจากไฟป่า  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมของประเทศ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักพัฒนาธุรกิจ สทอภ.

แหล่งข้อมูล    http://modis.gistda.or.th/

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม    http://sos.noaa.gov/datasets/Atmosphere/aqua_swath.html

ข่าว ‘ธีออส’ ส่งขึ้นวงโคจร 1 ต.ค. นี้แล้ว

theos03 แหล่งข่าว http://www.gistda.or.th/Gistda/THEOS_launch1.html

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติดวงแรกของไทย หรือธีออส ได้ถูกปล่อยขึ้นสู่วงโคจรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อเวลา 13.37 นาที วันนี้ (1 ต.ค.) ตามเวลาในประเทศไทย หรือ 06.37 น. ตามเวลามาตรฐานสากล (UTC) โดยธีออสถูกส่งจากฐานยาสนี (Yasny) ประเทศรัสเซีย ด้วยจรวดนำส่งเนปเปอร์ (Dnepr) ตามกำหนดการเดิม ทั้งนี้ หลังจากที่ธีออสขึ้นสู่วงโคจรประมาณ 1 ชั่วโมง จะส่งสัมผัสแรก หรือ First contact ไปยังสถานีรับสัญญาณดาวเทียม ที่ประเทศสวีเดน โดยคาดว่าประเทศไทยจะรับสัญญาณจากธีออสได้ในเวลา 21.00 น. ของวันนี้

นายชาญชัย เพียรวิจารณ์พงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ก่อนการใช้งานธีออส คาดว่าจะต้องใช้เวลาตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ บนดาวเทียม เช่น กล้องถ่ายภาพ และอุปกรณ์ส่งสัญญาณ คาดว่าประมาณ 3 เดือนจะสามารถให้บริการภาพถ่ายจากดาวเทียมธีออสได้ ซึ่งขณะนี้ประเทศสวีเดนมีความสนใจที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายภาพถ่ายดาวเทียมธีออส รวมถึงประเทศอื่นๆ ที่แสดงความจำนงเข้ามาพอสมควร

Read the rest of this entry »

รีโมทเซนซิงสำหรับงานติดตามภัยธรรมชาติ

Hurricane_Isabel_18_sept_2003_1555รีโมทเซนซิง เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการติดตามพายุ เฮอริเคน ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น โดยในตัวอย่างนี้
เป็นการติดตาม เฮอริเคน อิสาเบล ที่พัดพาทำให้เกิดดินถล่มที่ North Carolina เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2546 ด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียม MODIS

 

นอกจากนี้เราติดตามการเคลื่อนตัวของเมฆ ด้วยภาพเรดาร์ ดังรูปด้านล่างนี้

CAPPI160@RAD4@040710205452
ถ้าจะนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ด้วยกระบวนการ Digital Image processing ก็สามารถทำได้ด้วยการ ตรวจหาค่าสะท้อนที่ต้องการ หรือดึงค่ามา เป็นกระบวนการ Image Enhancement ซึ่งต้องศึกษากันต่อไป เพราะเป็นกระบวนการหนึ่งในการจัดการภาพให้เด่นชัดขึ้น

สมมติโจทย์คือ ต้องการดึงค่าเมฆมา โดยใช้ Image processing ในที่นี้ใช้โปรแกรมรีโมทเซนซิง ชื่อ ENVI 4.0

Read the rest of this entry »

คู่มือ ArcGIS 10.1 ฉบับภาษาไทย มีขายแล้ว (ศูนย์หนังสือจุฬาฯ / เกษตรฯ / ธรรมศาสตร์ฯ)
หนังสือ...เรียนรู้ระบบภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรม ArcGIS 10.1 for Desktop
คู่มือ ArcGIS 9.3.1 ฉบับภาษาไทย มีขายแล้ว (ศูนย์หนังสือจุฬาฯ / เกษตรฯ / ธรรมศาสตร์ฯ)
หนังสือ...เรียนรู้ระบบภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรม ArcGIS Desktop 9.3.1
ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ผลิตบัณฑิตนักภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพองค์กร และสังคมไทย
ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
12 visitors online now
7 guests, 5 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps
โฆษณา @GCOM
ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ผลิตบัณฑิตนักภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพองค์กร และสังคมไทย
Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes