Archive for the ‘ประชาสัมพันธ์’ Category

โปรแกรมคำนวณพื้นที่สำรวจแปลงที่ดิน

โปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
เพื่อประกอบคำนวณขนาดที่ดินสำรวจ

http://www.homeest.com/area/?act=do

ข้อมูล radar ตรวจอากาศ ของกรมอุตุนิยมวิทยา

แผนที่แสดงข้อมูล radar ตรวจอากาศ ของกรมอุตุนิยมวิทยา
http://www2.tmd.go.th/radar/bma.php

ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ประกาศรับสมัครตำแหน่ง อาจารย์

ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์
คุณวุฒิ ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ตรวจสอบคุณสมบัติได้ตามเอกสารแนบ

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
ตามเอกสารแนบ https://goo.gl/pWcLhT

กรมโยธาธิการและผังเมืองจำหน่ายข้อมูล GIS

การขอรับบริการข้อมูลแผนที่ดิจิตอลสามารถติดต่อได้ในวันและเวลาราชการ ที่ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง อาคาร 4 ชั้น 6

http://gisservices.dpt.go.th/

USGS ให้ข้อมูล LANDSAT-8 ฟรี download

USGS ให้ข้อมูล LANDSAT-8 ฟรี
ดาวน์โหลดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT-8 ฟรี ผ่าน Google Earth

http://landsat.usgs.gov//tools_featured.php

แล้วเลือกที่


หรือ
http://landsat.usgs.gov//ge/

ติดตามสภาพการจราจรทั่วประเทศผ่านกล้อง CCTV ทางหลวงแบบออนไลน์

ติดตามสภาพการจราจรทั่วประเทศผ่านกล้อง CCTV ทางหลวงแบบออนไลน์  

สำนักบริการบำรุงทาง กรมทางหลวง ได้ให้บริการข้อมูลทางเว็บไซต์เกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพการจราจรบนทางหลวงทั่วประเทศ
โดยคุณสามารถตรวจสอบสภาพการจราจรได้ผ่านทางกล้อง CCTV ที่ได้ติดตั้งอยู่บนทางหลวงทั่วประเทศ
รวมทั้งมีการแนะนำความคล่องตัวของแต่ละเส้นทาง รวมทั้งแจ้งพิกัดของพื้นที่ที่มีการก่อสร้างหรือซ่อมบำรุงทางหลวงในแต่ละจุด
เพื่อช่วยให้คุณวางแผนรวมทั้งหลีกเลี่ยงเส้นทางที่อาจจะประสบปัญหารถติดได้ง่ายๆ

สภาพการจราจรบนสมาร์ทโฟน  สามารถดาวน์โหลดแอพ Highway Traffic ได้ตามลิ้งค์
iPhone / iOS >>
https://itunes.apple.com/th/app/highway-traffic/id612952019?l=th&mt=8

Andriod แอนดรอยด์ >>
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.highway.trafficsource : http://www.manacomputers.com/view-traffic-condition-via-motorway-cctv-cameras-online/

ข้อมูล GIS WEB ของกรมทางหลวง

ข้อมูล GIS WEB ของกรมทางหลวง

http://www.highwaytraffic.go.th/DOHWeb/Home.aspx

ข้อมูลระบบโทรมาตรกรมชลประทาน

ข้อมูลระบบโทรมาตรกรมชลประทาน
ROYAL IRRIGATION DEPARTMENT TELEMETERING INFORMATION

http://hydro-1.net/08HYDRO/PORTAL/7-TELE.html


ชั้นข้อมูล GIS จาก FGDS by GISTDA

ชั้นข้อมูล GIS จาก FGDS by GISTDA

http://ows.gistda.or.th/geoserver/web/?wicket%3AbookmarkablePage=%3Aorg.geoserver.web.demo.MapPreviewPage

เรียนรู้เทคนิคการทำ Story Map Tour จากต่างประเทศ

เรียนรู้เทคนิคการทำ Story Map Tour จากต่างประเทศ

https://learn.arcgis.com/en/projects/get-started-with-story-maps/

ตัวอย่าง

แผนที่ระบบติดตามการบุกรุกทำลายป่า และควบคุมไฟป่า

แผนที่ระบบติดตามการบุกรุกทำลายป่า และควบคุมไฟป่า

http://protection.forest.go.th/gis/index.php?m=0

 

แผนที่ 3D แต่ละพื้นที่ในโลก ของ Openstreetmap

แผนที่ 3D แต่ละพื้นที่ในโลก ของ Openstreetmap

http://demo.f4map.com/

 

แผนที่บน openstreetmap เพื่อใช้งาน

แผนที่บน openstreetmap อย่างละเอียดเลย
ใช้เหมือนกับ Google Street map ได้ เช่นเดียวกัน

https://www.openstreetmap.org/#map=15/14.0732/100.5991

 

คู่มือ ArcGIS 10.1 ฉบับภาษาไทย มีขายแล้ว (ศูนย์หนังสือจุฬาฯ / เกษตรฯ / ธรรมศาสตร์ฯ)
หนังสือ...เรียนรู้ระบบภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรม ArcGIS 10.1 for Desktop
คู่มือ ArcGIS 9.3.1 ฉบับภาษาไทย มีขายแล้ว (ศูนย์หนังสือจุฬาฯ / เกษตรฯ / ธรรมศาสตร์ฯ)
หนังสือ...เรียนรู้ระบบภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรม ArcGIS Desktop 9.3.1
ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ผลิตบัณฑิตนักภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพองค์กร และสังคมไทย
ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
6 visitors online now
3 guests, 3 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps
โฆษณา @GCOM
ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ผลิตบัณฑิตนักภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพองค์กร และสังคมไทย
Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes